Kita Logopedstudio

Välkomna till Kita Logopedstudio AB!

Vi tar emot patienter från hela Sverige för utredning och behandling av tal-, språk- och röststörningar.
På uppdrag av Stockholms Läns Landsting jobbar våra kunniga logopeder med

  • Utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Tal- och språkstörningar hos barn och vuxna
  • Flerspråkiga barn med tal- och språksvårigheter
  • Selektiv mutism
  • Stamning hos barn och vuxna
  • Röststörningar hos barn och vuxna
  • Tal-, språk- och röstproblem till följd av neurologiska skador eller sjukdomar

Du eller ditt barn är välkommen på remiss från läkare skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller logoped.

Ring för att få mer information!

Telefon: 08-591 166 18


landstingÖppettider

Vardagar: 08:00-16:00 Lördagar: Söndagar:

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-591 166 18 E-post Hemsida
Till toppen